dau thau qua mang

Đấu Thầu Qua Mạng

Chi tiết sản phẩm

Đấu Thầu Qua Mạng

Hotline:  0977.239.888  / 0938.230.989 

dau thau qua mang

dau thau qua mang

THỜI GIAN: 24 TIẾT (Học tập trung: 2,0 ngày/ thực hành trên máy tính có Internet; Tự học, ôn tập: 1,0 ngày)

 

Thời gian

Chương trình

Ngày thứ nhất   
08:00 – 08:15 Đăng ký + Phát tài liệu cho học viên
08:15 – 08:30 Khai giảng lớp học
08:30 – 09:45 Tổng quan về đấu thầu qua mạng, văn bản liên quan1.1 . Mục đích ( VB 6591/VPCP-KTN)1.2. Lợi ích e – GP1.3. Khung pháp lý e – GP
09:45 – 10:00 Nghỉ giữa giờ
10:00 – 11:00 2.1. Kinh nghiệm quốc tế2.2. Kế hoạch triển khai2.3. Giai đoạn thí điểm2.4. Chức năng của hệ thống e – GP3. Chiến lược và nộ trình e- GP 2015
11:00 – 13:30                      Nghỉ trưa
13:30 – 15:00

Thực hành trên máy tính có Internet

Chương I :  Quy định chung đấu thầu qua mạng

15:00 – 15:15 Nghỉ giữa giờ
15:15 – 16:30 Chương II : Cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầuMục 1 : Nội dung thông tin về đấu thầuMục 2 : Quy trình cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu
Ngày thứ hai
08:00 – 09:30 Chương III : Lựa chọn nhà thầu qua mạngMục 1 : Quy định chungMục 2: Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế qua mạng theo phương thực một giai đoạn một túi hồ sơMục 3 : Quy trình chào hàng cạnh tranh qua mạng
09:30 – 09:45 Nghỉ giữa giờ
09:45 – 11:00 Chương IV : Nguồn thu , quản lý và sử dụng chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu và chi phí trong lựa chọn nhà thầu qua mạngMục 1 : Nguyên tắc thu, quản lý và sử dụng chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu và chi phí trong lựa chọn nhà thầu qua mạngMục 2 : Nguồn thuMục 3 : Quản lý chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu và chi phí trong lựa chọn nhà thầu qua mạng
11:15 – 13:30                      Nghỉ trưa
13:30 – 15:00 Chương V : Trách nhiệm của các bên trong cung cấp , đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
15:00 – 15:15 Nghỉ giữa giờ
15:15 – 16:30 Chương VI : Tổ chức thực hiện
16: 30-17:00 Hỏi và giải đáp tình uống trong đấu thầu qua mạng

Thông tin chi tiết xin liên hệ: CTY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ VP: Phòng 201 – CT2 – Tòa nhà FODACON – Km 10 Đ­ường Nguyễn Trãi – Q.Thanh Xuân – Hà Nội

Hotline:  0977.239.888  / 0938.230.989 

P. Đào tạo  Email: Khoahocdauthauxaydung@gmail.com