Khóa học Quản lý lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội

Khóa học Quản lý lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội

Chi tiết sản phẩm

Khóa học Quản lý lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội

Hotline:  0977.239.888  / 0938.230.989

Khóa học Quản lý lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội

Khóa học Quản lý lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội

Khóa học Quản lý lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội
Nội dung khóa học
1. MODULE QUẢN LÝ NHÂN SỰ

1.1. Quản lý hồ sơ :
Quản lý chi tiết thông tin về người lao động như: Mã số nhân viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, sổ bảo hiểm, địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện nay, đơn vị công tác, chức danh công tác, chức danh nghề…
Quản lý chi tiết thông tin về quan hệ gia đình
Quản lý chi tiết về trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học, chính trị, Đoàn, Đảng, Công đoàn .
Quản lý chi tiết quá trình công tác của người lao động.
Theo dõi quá trình diễn biến lương của người lao động.
Theo dõi quá trình khen thưởng, kỷ luật…
1.2. Quản lý hợp đồng lao động :
Quản lý chi tiết về hợp đồng lao động giữa công ty với người lao động: Hợp đồng thử việc, tập việc, hợp đồng chính thức có xác định thời hạn, không xác định thời hạn.
Theo dõi gia hạn hợp đồng.
Theo dõi lưu trữ hồ sơ khi người lao động nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng
Nhắc nhở sắp hết hạn hợp đồng để Phòng Nhân sự ký tiếp hợp đồng cho người lao động
1.3. Quản lý tuyển dụng
Quản lý chi tiết hồ sơ
Theo dõi chi tiết nội dung quá trình phỏng vấn các ứng viên
Theo dõi kết quả phỏng vấn ứng viên
2. MODULE CHẤM CÔNG
Theo dõi ngày công thực tế của nhân viên
Theo dõi ngày nghỉ phép, nghỉ việc riêng , nghỉ ốm đau thai sản …
Theo dõi giờ làm thêm, giờ tăng ca, của nhân viên
3. MODULE TÍNH LƯƠNG
Tính lương cho các phòng ban: Lương gián tiếp, trực tiếp
Khóa học Quản lý lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội
Tính lương tạm ứng
Linh hoạt tính lương theo công thức định sẵn của từng doanh nghiệp
Các khoản phải thu
Các khoản giảm trừ
4. MODULE QUẢN LÝ BẢO HIỂM
4.1. Quản lý tăng giảm lao động, thay đổi mức đóng BHXH:
Tờ khai đăng ký BHXH,BHYT,BHTN Theo mẫu 01-TBH.
Danh sách đề nghị cấp sổ BHXH,BHYT mẫu 01a-TBH
Cập nhật phát sinh tăng lao động phải đóng BHXH, BHYT theo mẫu 02-TBH.
Cập nhật phát sinh giảm lao động, điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT theo mẫu 03a-TBH.
Quản lý chặt chẽ số phải đóng BHYT do nghỉ thai sản, nghỉ ốm dài ngày trong các trường hợp có thu hồi hoặc không thu hồi được thẻ BHYT
Theo dõi tổng số phải đóng theo từng đợt phát sinh hoặc hàng tháng.
Kết xuất số liệu mẫu 02-TBH, 03-TBH cho cơ quan bảo hiểm xã hội
Theo dõi phát sinh 2% để lại đơn vị trên Tổng quỹ lương đóng BHXH của đơn vị.
Số liệu phát sinh về tăng giảm lao động hoặc thay đổi mức đóng được kết xuất từ phân hệ quản lý hợp đồng và phân hệ quản lý diễn biến tiền lương.
4.2. Quản lý sổ đã đóng BHXH:
Quản lý Ủy nhiệm chi nộp tiền đóng BHXH.
Quản lý số được duyệt chi 2% với cơ quan BHXH.
4.3. Quản lý và đối chiếu số phải đóng với thông báo của cơ quan BHXH:
Cập nhật và theo dõi Lãi phát sinh do chậm nộp theo thông báo của cơ quan BHXH.
Quản lý số phải nộp hàng tháng – đối chiếu với thông báo kết quả đóng BHXH của cơ quan BHXH
4.4 Quản lý lao động, tiền lương và BHXH

Thông tin chi tiết xin liên hệ: CTY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ VP: Phòng 201 – CT2 – Tòa nhà FODACON – Km 10 Đ­ường Nguyễn Trãi – Q.Thanh Xuân – Hà Nội

Hotline:  0977.239.888  / 0938.230.989

P. Đào tạo  Email: Khoahocdauthauxaydung@gmail.com