Mở lớp học Quản lý dự án CNTT, Giám sát thi công dự án CNTT

Mở lớp học Quản lý dự án CNTT, Giám sát thi công dự án CNTT

Chi tiết sản phẩm

Mở lớp học Quản lý dự án CNTT, Giám sát thi công dự án CNTT

Hotline:  0977.239.888  / 0938.230.989 

Mở lớp học Quản lý dự án CNTT, Giám sát thi công dự án CNTT

Mở lớp học Quản lý dự án CNTT, Giám sát thi công dự án CNTT

 

Mở lớp học Quản lý dự án CNTT, Giám sát thi công dự án CNTT, Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT-Theo Nghị định 102/NĐ-CP
– Căn cứ Quyết định số: 219/QĐ-ƯDCNTT Về việc Công nhận Công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ thông tin-truyền thông và đăng tải thông tin Cơ sở đào tạo lên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

– Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

– Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của Bộ thông tin và truyền thông Quy định về cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

– Căn cứ hướng dẫn của Bộ thông tin và truyền thông Công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ thông tin-truyền thông Quyết định tổ chức mở các khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ, chương trình các khoá như sau:

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CNTT

– BỘ MÔN 1: LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ ỨNG DỤNG CNTT

– BỘ MÔN 2: GIÁM SÁT THI CÔNG DỰ ÁN CNTT

– BỘ MÔN 3: LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT

1. Mục tiêu đào tạo:
– Huấn luyện kỹ năng về lập dự án, quản lý, thẩm định, khảo sát, thiết kế thi công, giám sát thi công đối với dự án về đầu tư ứng dụng CNTT và kỹ năng về xác định giá trị phần mềm nội bộ; phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT.

2. Thời gian: 03 ngày (48 tiết)

– Ngày : 19/05/2017

– Ngày : 23/06/2017

– Ngày : 21/07/2017

– Ngày : 18/08/2017

– Ngày : 22/09/2017

– Ngày : 13/10/2017

– Ngày : 17/11/2017

– Ngày : 15/12/2017

3. Giảng viên:
– Danh sách giảng viên được Bộ Thông Tin Truyền Thông xét duyệt.

4. Đối tượng
– Các cá nhân, chủ trì hoặc tham gia:
• Ban quản lý dự án.
• Thiết kế thi công, tư vấn thiết kế thi công.
– Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

5. Chính sách ưu đãi
– Giảm ngay học phí 300.000đ/1 học viên khi đăng ký tham gia khóa học với số lượng 3 người trở lên.
– Đăng ký với số lượng 5 người trở lên giảm 10% học phí cho mỗi học viên.

6. Tài liệu học tập:
– Tài liệu do chúng tôi biên soạn và cung cấp miễn phí.
– Tài liệu gồm: Sách, CD sách điện tử, các bài tập mẫu, software

7. Chứng nhận hoàn thành khóa học:
Khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dựng CNTT” do Công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ thông tin truyền thông cấp có giá trị toàn quốc.

8. Học phí Lập dự toán và khóa QLDA CNTT : 2.400.000 đồng/học viên

9. Học phí khóa Giám sát thi công dự án CNTT : 2.000.000 đồng/học viên

10. Nội dung khóa học:
Khóa nghiệp vụ Lập và Quản lý dự án Công nghệ thông tin (theo Nghị Định 102/CP)

– Học phần 01: Nghiệp vụ lập dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT

– Học phần 02: Nghiệp vụ quản lý dự án ứng dụng công nghệ thông tin

– Học phần 03: Nghiệp vụ thẩm định dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT

Khóa nghiệp vụ Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (theo Nghị Định 102/CP)

Bộ môn này học gồm 7 chuyên đề

Khóa giám sát thi công dự án CNTT (Theo NĐ 102/CP)

– Học phần 01: Xác định giá trị phần mềm nội bộ

– Học phần 02: Phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT

Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ, Chứng nhận theo đúng quy định. Kính đề nghị các đơn vị, cá nhân gửi công văn hoặc fax danh sách học viên về Công ty trước ngày khai giảng ( Nộp 02 ảnh 3×4, học phí nộp tại lớp học.Kinh phí ăn, ở, đi lại học viên tự túc).

Thông tin chi tiết xin liên hệ: CTY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ VP: Phòng 201 – CT2 – Tòa nhà FODACON – Km 10 Đ­ường Nguyễn Trãi – Q.Thanh Xuân – Hà Nội

Hotline:  0977.239.888  / 0938.230.989 

P. Đào tạo  Email: Khoahocdauthauxaydung@gmail.com