Khóa học Quản lý lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội

Nội dung khóa học quản lý lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội

Chi tiết sản phẩm

Quản lý lao động, Tiền lương và Bảo hiểm xã hội “bắt buộc, thất nghiệp, tự nguyện

Hotline:  0977.239.888  / 0938.230.989 

Khóa học Quản lý lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội

Khóa học Quản lý lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội

và các văn bản hướng dẫn; quy trình, thủ tục các chế độ”

PHẦN I: Quản lý lao động tiền lương

1- Hướng dẫn Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động

– Hướng dẫn Nghị định 49/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao Động về tiền lương

– Hướng dẫn Nghị định 50/2013/NĐ-CP Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty 100% vốn Nhà nước.

– Hướng dẫn Nghị định 51/2013/NĐ-CP Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Cán bộ quản lý trong công ty 100% vốn Nhà nước.

– Hướng dẫn Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động.

– Hướng dẫn Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Cán bộ quản lý trong công ty 100% vốn Nhà nước.

2- Hướng dẫn Các văn bản về Hợp đồng lao động

– Đối tượng phạm vi áp dụng, loại hợp đồng lao động,

– Hình thức hợp đồng lao động, nội dung hợp đồng lao động, ký loại hợp đồng lao động, việc làm thử, thay đổi nội dung hợp đồng lao động

– Điều chuyển làm việc khác, tạm hoãn hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước.

– Quyền đơn phương chấp dứt hợp đồng của người lao động; quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của Cơ quan, Doanh nghiệp; chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật;

– Trợ cấp thôi việc; không được trợ cấp thôi việc; mất việc làm;

– Kỷ luật lao động, các hình thức kỷ luật lao động; hình thức kỷ luật sa thải; Hồ sơ xử lỹ kỷ luật, nguyên tắc xem sét kỷ luật, tổ chức xét kỷ luật …

3- Quản lý hệ thống tiền lương trong Cơ quan, doanh nghiệp

– Các hạng mục chính trong hệ thống lương: thang lương, bảng lương, phụ cấp

– Chế độ nâng bậc thay đổi hệ số lương

– Qui chế về tiền lương tổi thiểu, lương danh nghĩa, lương thực tế

– Phương pháp xây dựng qui chế tính lương, thưởng cho người lao dộng

– Các hình thức trả lương cho người lao động

– Xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên gắn với qui chế lương, thưởng

– Trao đổi kinh nghiệm về các bất cập của hệ thống lương hiện hành của cơ quan, doanh nghiệp

PHẦN II: Hướng dẫn quy trình, thủ tục các chế độ Bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn

– Giới thiệu ác văn bản hướng dẫn Luật Bảo Hiểm Xã Hội hiện hành

– Các qui định cụ thể về BHXH đối với người lao động và người sử dụng lao động

– Các tính, đối chiếu BHXH theo qui định cập nhật

– Hồ sơ, qui trình giải quyết chế độ BHXH cho người lao động

– Các vấn đề liên quan đến thuế Thu nhập cá nhân của người lao động.

– Chế độ BHXH bắt buộc: ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất.

– Chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện: Hưu trí; Tử tuất.

– Chế độ bảo hiểm thất nghiệp:

– Đối tượng bắt bộc tham gia Bảo hiểm thất nghiệp

– Các điều kiện hưởng Bảo hiểm thất nghiệp, mức trợ cấp, thời gian hưởng trợ cấp

– Hỗ trợ học nghề và tìm việc làm

– Hồ sơ tham gia và hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

– Hướng dẫn quy trình

– Hướng dẫn các biểu mẫu cho từng chế độ

– Tư vấn và giải đáp thắc mắc

Thông tin chi tiết xin liên hệ: CTY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ VP: Phòng 201 – CT2 – Tòa nhà FODACON – Km 10 Đ­ường Nguyễn Trãi – Q.Thanh Xuân – Hà Nội

Hotline:  0977.239.888  / 0938.230.989 

P. Đào tạo  Email: Khoahocdauthauxaydung@gmail.com