Quan ly chat luong cong trinh xay dung

Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Chi tiết sản phẩm

Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Hotline:  0977.239.888  / 0938.230.989

Quan ly chat luong cong trinh xay dung

Quan ly chat luong cong trinh xay dung

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CÓ 7 CHƯƠNG:

1 Chương I: Những quy định chung

– Phạm vi điều chỉnh

– Đối tượng áp dụng

– Nguyên tắc chung quản lý chất lượng công trình xây dựng

– Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.

– Phân loại và phân cấp công trình xây dựng

– Chỉ dẫn kỹ thuật

– Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng

2- Chương II: Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng

– Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng khảo sát xây dựng

– Trách nhiệm của chủ đầu tư

– Trách nhiệm của nhà thầu khảo sát xây dựng

– Trách nhiệm của nhà thầu thiết kế

– Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân giám sát khảo sát xây dựng

3- Chương III: Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình

– Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình

– Trách nhiệm của chủ đầu tư

– Trách nhiệm của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình

– Tổ chức thẩm định và phê duyệt các bước thiết kế xây dựng công trình sau thiết kế cơ sở.

– Thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng

– Thay đổi thiết kê xây dựng công trình

4- Chương IV: Quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình

– Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng thi công xây dựng

– Trách hiệm của chủ đầu tư

– Trách nhiệm của nhà thi công xây dựng

– Trách nhiệm của nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung cấp vật liệu, thiết bị, cấu kiện sử dụng cho công trình xây dựng

– Trách nhiệm của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình

– Trách nhiệm của giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình

– Quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình

– Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng

– Kiểm Tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

– Xử lý tranh chấp về chất lượng công trình xây dựng

5- Chương V: Bảo hành công trình xây dựng

– Bảo hành công trình xây dựng

– Trách nhiệm của các bên về bảo hành công trình xây dựng

6- Chương VI: Sự cố trong thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình xây dựng

– Phân loại, phân cấp sự cố trong thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình xây dựng

– Báo cáo sự cố

– Giải quyết sự cố

– Tổ chức giám định nguyên nhân sự cố

7- Chương VII: Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Thông tin chi tiết xin liên hệ: CTY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ VP: Phòng 201 – CT2 – Tòa nhà FODACON – Km 10 Đ­ường Nguyễn Trãi – Q.Thanh Xuân – Hà Nội

Hotline:  0977.239.888  / 0938.230.989 

P. Đào tạo  Email: Khoahocdauthauxaydung@gmail.com