Giám sát thi công xây dựng công trình

Quản lý chất lượng công trình xây dựng

0977239888

Chi tiết sản phẩm

Quản lý chất lượng công trình xây dựng

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CÓ 7 CHƯƠNG:

1 Chương I: Những quy định chung

– Phạm vi điều chỉnh

– Đối tượng áp dụng

– Nguyên tắc chung quản lý chất lượng công trình xây dựng

– Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.

– Phân loại và phân cấp công trình xây dựng

– Chỉ dẫn kỹ thuật

– Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng

2- Chương II: Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng

– Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng khảo sát xây dựng

– Trách nhiệm của chủ đầu tư

– Trách nhiệm của nhà thầu khảo sát xây dựng

– Trách nhiệm của nhà thầu thiết kế

– Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân giám sát khảo sát xây dựng

3- Chương III: Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình

– Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình

– Trách nhiệm của chủ đầu tư

– Trách nhiệm của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình

– Tổ chức thẩm định và phê duyệt các bước thiết kế xây dựng công trình sau thiết kế cơ sở.

– Thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng

– Thay đổi thiết kê xây dựng công trình

4- Chương IV: Quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình

– Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng thi công xây dựng

– Trách hiệm của chủ đầu tư

– Trách nhiệm của nhà thi công xây dựng

– Trách nhiệm của nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung cấp vật liệu, thiết bị, cấu kiện sử dụng cho công trình xây dựng

– Trách nhiệm của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình

– Trách nhiệm của giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình

– Quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình

– Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng

– Kiểm Tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

– Xử lý tranh chấp về chất lượng công trình xây dựng

5- Chương V: Bảo hành công trình xây dựng

– Bảo hành công trình xây dựng

– Trách nhiệm của các bên về bảo hành công trình xây dựng

6- Chương VI: Sự cố trong thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình xây dựng

– Phân loại, phân cấp sự cố trong thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình xây dựng

– Báo cáo sự cố

– Giải quyết sự cố

– Tổ chức giám định nguyên nhân sự cố

7- Chương VII: Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Thông tin chi tiết xin liên hệ: CTY CP ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ VP: Phòng 201 – CT2 – Tòa nhà FODACON – Km 10 Đ­ường Nguyễn Trãi – Q.Thanh Xuân – Hà Nội

Hotline:  0977.239.888  / 0938.230.989 / 0961.03.08.93

P. Đào tạo  Email: Khoahocdauthauxaydung@gmail.com

Comment